சிறு தவறுகளுக்கும் பெரிதளவில் குறைக்கப்படும் Driving License புள்ளிகள்….. 24 இலும் குறைக்கப்பட்டிருந்தால் சாரதி உரிமம் இரத்து!!

ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள புதிய சட்டத்திற்கமைய,

வீதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் குற்றங்களுக்கு சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்தில் இருந்து புள்ளிகள் குறைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சாரதிகள் செய்யும் 32 தவறுகளுக்கு புள்ளிகள் குறைக்கப்படும் என மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

ஒரு ஓட்டுனர் உரிமத்தில் 24 மதிப்பெண்கள் குறைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த உரிமம் இரத்து செய்யப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீதி விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு நிற்காமல் வாகனம் ஓட்டினால்,

ஓட்டுனர் உரிமத்தில் 10 புள்ளிகள் குறைக்க காவல்துறையினருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும்,

அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளில் 150 கிலோ மீற்றருக்கு மேல் வேகத்தில் ஓட்டினால் 8 புள்ளிகள் குறைக்கப்படும்.

காப்பீட்டு சான்றிதழ் இல்லாமல் கவனக்குறைவாக வாகனம் ஓட்டினால் 6 புள்ளிகள் குறைக்கப்படும்.

இந்த முறையில் மதிப்பெண் குறைக்கும் முறை ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

2018 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்க மோட்டார் வாகன கட்டளைச் சட்டத்திற்கமைய,

ஓட்டுநர் உரிமங்களில் இருந்து மதிப்பெண்கள் கழிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *