தொடரும் பொருளாதார நெருக்கடி…. மத்திய வங்கி எடுத்துள்ள நடவடிக்கை!!

பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் பொருளாதார நெருக்கடிகளை குறைக்க அரசாங்கமும் மத்திய வங்கியும் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

தற்போதைய நெருக்கடி மற்றும் அதனால் ஏற்படும் சிரமங்களுக்கு பங்களிக்கும் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்று வங்கி அமைப்பில் அந்நிய செலாவணி பணப்புழக்கம் இல்லாதது ஆகும்.

அந்நியச் செலாவணி பணப்புழக்கம் இல்லாததால் எரிபொருள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய இறக்குமதிகள் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கி அமைப்பில் போதுமான அந்நிய செலாவணி பணப்புழக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக, ஏற்றுமதி வருமானத்தை ரூபாயாக மாற்ற வேண்டிய தேவையை விதிக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய வங்கி கூறியுள்ளது.

மேலும்,அந்நியச் செலாவணி வெளியேறுவதைத் தடுக்க, அரசாங்கமும் மத்திய வங்கியும் சில இறக்குமதி மற்றும் கட்டண முறைகளில் கட்டுப்பாடுகளை விதித்தல் மற்றும் விளிம்புத் தேவைகளை அறிமுகப்படுத்துதல்.

அத்துடன் முறைசாரா அந்நிய செலாவணி சந்தை வழியாக செல்லாமல், முறையான வங்கி அமைப்பில் அந்நிய செலாவணி வருவதை ஊக்குவிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளன.

இந்த ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகளின் வெற்றி மற்றும் விரும்பிய முடிவுகளை அடைவதற்கான திறன் ஆகியவை வர்த்தக சமூகம் மற்றும் வங்கி அமைப்புகளின் ஆதரவு மற்றும் ஒத்துழைப்பைப் பொறுத்தது.

எவ்வாறாயினும், சில சந்தை பங்கேற்பாளர்கள் இந்த விதிமுறைகளுக்கு முழுமையாக இணங்கவில்லை என்பது இலங்கை மத்திய வங்கியின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி மேலும் தெரிவிக்கிறது.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *