அடுத்த ஒரு மாதத்திற்குள் எரிபொருள், நீர் மற்றும் மின்சாரக் கட்டணங்கள் உயர்த்தப்படவுள்ளது…. ஹர்ஷன ராஜகருண!!

தற்போது கோதுமை மாவு, எரிவாயு , பால்மா மற்றும் சிமெந்து ஆகியவற்றின் விலைகள் உயர்ந்த நிலையில் இதுவரை உயர்த்தப்படாத அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விலைகளையும் அரசாங்கம் உயர்த்தவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தகவலை ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷன ராஜகருண(Harshana Rajakaruna) தெரிவித்துள்ளார்.

இதன்படி அடுத்த ஒரு மாதத்திற்குள் எரிபொருள், நீர் மற்றும் மின்சாரக் கட்டணங்கள் உயர்த்தப்படவுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

கொரோனாவால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நேரத்தில், மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்காமல் தேர்தலை நடத்தும் முடிவு வருந்தத்தக்கது எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

வாழ்க்கைச் செலவு உயரும் போது மாகாண சபைத் தேர்தலை நடத்துவது முன்னுரிமை அல்ல.

மாகாண சபைகள் மற்றும் பிரதிநிதிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஒதுக்கீடுகள் வரவு -செலவுத் திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.

இது தலைவர்களை பணக்காரர்களாக மாற்றும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *