ஏற்ற இறக்கத்தில் தங்கத்தின் விலை….. மகிழ்ச்சியில் தங்க பிரியர்கள்!!

இலங்கையில் கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை அதிகரித்த நிலையில் இன்றைய தினம்(17/08/2023) தங்கத்தின் விலையானது சற்று குறைவடைந்த நிலையில் உள்ளது.

எனினும்,

கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலையானது சற்று ஏற்ற இறக்கத்துடன் பதிவாகி வருகிறது.

அதன்படி,

இன்றையதினம் (17/08/2023) ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை இலங்கை ரூபாவின் படி 609113 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இன்றைய தினம்(17/08/2023) 24 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன்)தங்கத்தின் விலை 171900 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ள அதேவேளை,

22 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன்) தங்கத்தின் விலை 157600 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில்,

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னர் தங்கத்தின் விலையானது பாரிய அளவில் எழுச்சி கண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தங்கம் அவுன்ஸ் விலை 609,113 .00

24 கரட் 1 கிராம்தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 21490.00

24 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன்)தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 171900.00

22 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 19700.00

22 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன்) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 157600.00

21கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 18810.00

21 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 150450.00 ஆகும்.

கொழும்பு – செட்டியார்தெரு தகவல்களின் படி,

இன்றைய தினம்(17/08/2023) 22 கரட் தங்க பவுணொன்றின் விலையானது 154000 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை,

1 கிராம் 22 கரட் தங்கத்தின் விலை 19250 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

24 கரட் தங்க பவுணொன்றின் விலையானது 166500 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை,

1 கிராம் 24 கரட் தங்கத்தின் விலை 20812 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *