வெளிநாடுகளில் சிறிலங்கா தேயிலையை கொள்வனவு செய்வதில் கணிசமான வீழ்ச்சி!!

இலங்கை அதன் முக்கிய வாங்குபவர்களில் ஒருவரான ஜப்பானால் சிறிலங்கா தேயிலை கொள்வனவு செய்வதில் கணிசமான வீழ்ச்சியை கண்டுள்ளதாக சண்டே டைம்ஸ் தெரிவித்துள்ளது. இந்த பருவத்தில் ஜப்பானின் தேயிலை கொள்வனவு கிட்டத்தட்ட பாதியளவு குறைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜப்பான் தேயிலையின் முக்கிய வாங்குபவராக உள்ளது, ஆனால் இந்த ஆண்டு கொள்முதல் 42 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு, ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான பருவத்தில் 1.5 மில்லியன் கிலோ சிறிலங்கா தேயிலையை வாங்கிய ஜப்பான், இந்த ஆண்டு 872,000 கிலோவை Read More

Read more