இன்று காலை கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பாகியது….. வடமராட்சி சிறி வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலய மாயவனின் வருடாந்த மகோற்சவ திருவிழா!!

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க யாழ். வடமராட்சி சிறி வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலயத்தின் வருடாந்த மகோற்சவம் இன்று (24/09/2022) சனிக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் காலை ஆரம்பாகியுள்ளது.

ஒக்டோபர் முதலாம் திகதி குருக்கட்டு விநாயகர் தரிசனமும்,

02ஆம் திகதி வெண்ணெய்த் திருவிழாவும்,

03ஆம் திகதி துகில் திருவிழாவும்,

04ஆம் திகதி பாம்புத் திருவிழாவும்,

05ஆம் திகதி கம்சன் போர்த்திருவிழாவும்,

07ஆம் திகதி சப்பறத் திருவிழாவும்,

08ஆம் திகதி தேர்த் திருவிழாவும்,

09ஆம் திகதி சமுத்திரத் தீர்த்தோற்சவமும் இடம்பெறவுள்ளன.

10ஆம் திகதி கேணித் திருவிழாவும் மாலை கொடியிறக்கமும் இடம்பெறவுள்ளது.

வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலயத்தின் திருவிழாவை சுகாதார விதிகளின்படி நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *