இன்றைய மின் தடை தொடர்பில் வெளியான தகவல்!!

இன்றைய மின் தடை தொடர்பாக இன்றைய-மின்இன்றைய-மின்-தடை-தொடர்பில-தடை-தொடர்பிலஇலங்கை மின்சார சபையினால் புதிய நேர அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.

அந்தவகையில்,

நா‌ள் ஒன்றுக்கன மி‌ன் தடை மூன்று மணித்தியாலங்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *