இலங்கையின் புதிய ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவியேற்று கொண்ட புதிய அமைச்சரவை!!

இலங்கை அரசாங்கத்தின் புதிய அமைச்சரவையின் பதவிப் பிரமாணம் தற்போது இடம்பெற்று வருகிறது.

இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்று வருகிறது.

 

இந்நிலையில்,

இன்று காலை புதிய பிரதமராக தினேஸ் குணவர்தன பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டார்.

இதுவரையில்,

பந்துல குணவர்தன, டக்ளஸ் தேவானந்தா, சுசில் பிரேமஜயந்த, கெஹெலிய ரம்புக்வெல,, மகிந்த அமரவீர, விஜயதாச ராஜபக்ச, ஹரின் பெர்ணான்டோ, ரமேஷ் பத்திரண, பிரசன்ன ரணதுங்க, அலி சப்ரி, விதுர விக்ரமநாயக்க ஆகியோர் பதவிப் பிரமாணம் செய்துள்ளனர்.

புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் தொடர்பான முழுமையனான விபரங்கள் வருமாறு,

 • பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் மாகாணசபைகள் அமைச்சர் – தினேஷ் குணவர்தன
 • கல்வி அமைச்சர் – சுசில் பிரேம ஜயந்த
 • கடற்றொழில் வளங்கள் அமைச்சர் – டக்ளஸ் தேவானந்தா
 • சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் – கெஹெலிய ரம்புக்வெல
 • போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் – பந்துல குணவர்தன
 • விவசாயத்துறை மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு அமைச்சர் – மஹிந்த அமரவீர நீதி
 • அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறைச்சாலை விவகாரம் அமைச்சர் – ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி விஜயதாஸ
 • சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி விவகாரத்துறை அமைச்சசர் – ஹரீன் பெர்னாண்டோ
 • பெருந்தோட்டத்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சர் – ரமேஷ் பத்திரன
 • நகர மற்றும் வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சர் – பிரசன்ன ரணதுங்க
 • வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சர் – அலி சப்ரி
 • பௌத்த மதம் மற்றும் மத விவகார அமைச்சர் – விதுர விக்கிரமநாயக
 • வலுச்சக்தி மற்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் – கஞ்சன விஜேசேகர
 • சுற்றாடற்றுறை அமைச்சர் – நஸீர் அஹகமட்
 • விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர் – ரொஷான் ரணசிங்க
 • வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் தொழில் அமைச்சர் – மனுஷ நாணயக்கார
 • பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் – டிரான் அலஸ்
 • வர்த்தகம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சர் – நளின் பெர்னாண்டோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *