இலங்கை பெற்றோலிய ஆய்வக சோதனைகள் தவறானவை….. திலக் டி சில்வா!!

இலங்கை பெற்றோலிய ஆய்வகத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் சோதனைகள் தவறானவை என லாஃப்ஸ் எரிவாயு நிறுவனத்தின் பிரதி தலைவரான திலக் டி சில்வா (Tilak de Silva) தெரிவித்துள்ளார். எரிவாயு  சோதனை தொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்கையில் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து அவர் கருத்து தெரிவிக்கையில், அரசாங்க ஆய்வகங்கள் ஒரு தொட்டியில் இருந்து மாத்திரமே எரிவாயுவை எடுத்து சோதனை செய்கின்றன. இது உண்மையில் சரியான சோதனை அல்ல, கப்பலில் இருந்து வரும் வாயு, சோதனை ஏற்கத்தக்கதாக இருக்க சிலிண்டரின் மேல், நடு Read More

Read more