மோட்டார் போக்குவரத்துத் திணைக்கள சேவையை பெற விரும்புவோருக்கு விசேட தொலைபேசி இலக்கங்கள்!!

மோட்டார் போக்குவரத்துத் திணைக்களம் சேவையைப் பெற விரும்பும் பொதுமக்களுக்கு சிறப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி திணைக்களத்தில் சேவையைப் பெற வருவதற்கு முன் 011 2 677 877 என்ற இலக்கத்தை அழைத்து ஒரு திகதி அல்லது நேரத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும். கடமை நாட்களில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வாகனப் பதிவுகளுக்கு 0707 677 877 என்ற இலக்கத்தை அழைக்கவும். ஓட்டுநர் உரிமங்களுக்கு 0707 677 977 என்ற எண்ணை Read More

Read more