இலங்கையில் நடைபெறவிருந்த போட்டி திடீரென அமெரிக்காவுக்கு மாற்றப்பட்டது!!

2021 திருமதி அழகிப் போட்டியை இலங்கையில் நடத்துவதென 2020 நவம்பரில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது அந்தப் போட்டி அமெரிக்காவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக ஏற்பாட்டுக் குழு அறிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவின் லாஸ் வேகாஸில் இந்தப் போட்டியை நடத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 2022 ஜனவரி 09 – 16 வரை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள வெஸ்ட்கேட் லாஸ் வேகாஸ் ரிசார்ட் & கேசினோவில் போட்டி நடைபெறும். தீவில் உள்ள COVID-19 தொற்றுநோய் சூழ்நிலை காரணமாக இடம் மாற்றப்பட்டது. ஸ்ரீலங்காவின் கரோலின் ஜூரி திருமதி Read More

Read more