விண்வெளி வீராங்கனையாகவுள்ள Miss England அழகி “Jessica Gagen”!!

Miss England(மிஸ் இங்கிலாந்து) பட்டம் வென்ற இளம்பெண் ஒருவர் விண்வெளிக்கு செல்வதே தனது லட்சிய திட்டம் எனத் தெரிவித்துள்ளார். விண்வெளி பொறியியல் பட்டப்படிப்பின் இறுதி ஆண்டில் பயின்று வரும் ஜெசிகா (Jessica Gagen) என்ற வளர்ந்து வரும் ரொக்கெட் விஞ்ஞானியான இவர் அண்மையில் Miss England பட்டம் வென்றிருந்தார். இந்த நிலையில், அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் விண்வெளி வீராங்கனையாக விண்ணப்பிக்க திட்டமிட்டுள்ளார் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் Miss England பட்டத்தை 27 வயதான Read More

Read more