நடுக் கடலில் தத்தளித்த சோமாலி மீனவர்களை மீட்ட இலங்கை மீனவர்கள்!

நடுக் கடலில் தத்தளித்த நான்கு சோமாலிய மீனவர்களை காப்பற்றிய பேருவளை மீனவர்கள் அவர்களில் இருவரை தமது ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகின் மூலம் பேருவளை மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். 25 மற்றும் 30 வயதான சோமாலிய மீனவர்களே இவ்வாறு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர். கடந்த 8 ஆம் திகதி பேருவளை மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து ஆழ்கடல் மீன்பிடியில் ஈடுபடுவதற்காக சென்ற மீனவர்கள், நடுக் கடலில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த நான்கு சோமாலிய மீனவர்களை கண்டுள்ளனர். அந்த மீனவர்களில் தலா இரண்டு Read More

Read more