ரஷ்ய உலங்கு வானூர்தியை சுட்டு வீழ்த்திய உக்ரைன் படையினர் (காணொளி) !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *