தனியார் துறை ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய வயதெல்லை 60 ஆக சட்டபூர்வமாக்கப்படவுள்ளது…. தொழிலாளர் அமைச்சு!!

சட்டமா அதிபரும் வயதை சட்டபூர்வமாக்குவது அரசியலமைப்பிற்கு முரணானது அல்ல என்று உறுதி அளித்துள்ளார்.

அதன்படி, சட்டமன்றத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு நீக்க சட்டத்தில் திருத்தம் செய்து அந்த திருத்தப்பட்ட மசோதா வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட பின்னர் நாடாளுமன்றத்தின் அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது.

55 வயதை பூர்த்தி செய்த ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு பெறும் வயதை 57 வயதாகவும், 52 வயதுக்கு கீழ் உள்ள ஊழியர்களுக்கு 60 வயது ஓய்வூதிய வயதை நீடிக்கவும் இந்த சட்டம் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய வயது முன்பு 55 ஆக இருந்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *