யாழ் மாவட்டத்தின் மண்டைதீவு பிரதேச மக்களை அங்கஜன் இராமநாதன் அவர்கள் சந்தித்தார்

யாழ் மாவட்டத்தின் மண்டைதீவு பிரதேச மக்களை அங்கஜன் இராமநாதன் அவர்கள் சந்தித்துள்ளார்.

அவர்களை சந்தித்த போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்.

மேலும் அவர் உரையாடிய பொழுது இந்த காணொளியில் காணலாம்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap