சர்வதேச ரீதியில் 08 மணி நேரம் முடக்கப்படட “Facebook , WhatsApp & Instagram”

சர்வதேச ரீதியில் வட்ஸ்அப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் மெசேன்ஜர் ஆகிய சமூக வலைத்தள செயலிகள் முடங்கியுள்ளன.

உலகின் மிகப்பெரிய சமூக வலைத்தளங்களான இவை உலகளாவிய ரீதியில் முடங்கியதால் பயனாளிகள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

இருப்பினும், மிக விரைவில் வட்ஸ்அப் மீண்டும் இயங்குமென வட்ஸ்அப் நிறுவனம் தனது ருவிட்டர் கணக்கில் தெரிவித்துள்ளது.

சர்வதேச ரீதியில் வட்ஸ்அப், பேஸ்புக்,

இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் மெசேன்ஜர் ஆகிய சமூக வலைத்தள செயலிகள் முடங்கியுள்ளன.

உலகின் மிகப்பெரிய சமூக வலைத்தளங்களான இவை உலகளாவிய ரீதியில் முடங்கியதால் பயனாளிகள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

இருப்பினும், மிக விரைவில் வட்ஸ்அப் மீண்டும் இயங்குமென வட்ஸ்அப் நிறுவனம் தனது ருவிட்டர் கணக்கில் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *