கனடாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்! பள்ளி வளாகத்தில் 215 குழந்தைகளின் எலும்புக்கூடுகள்!!

கனடாவில் கம்லூப்ஸ் என்ற இடத்தில் பூர்வ குடிமக்கள் பள்ளி வளாகத்தில் 215 குழந்தைகளின் எலும்புக்கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த பள்ளி 1890-ம் ஆண்டு முதல் 1969-ம் ஆண்டுவரை நடத்தப்பட்டது.

அதன் பின்னர் அரசு அந்த பள்ளியை பொறுப்பில் எடுத்தது. அதன்பின் 1978-ல் இந்த பள்ளி மூடப்பட்டது.

ஆரம்பத்தில் பள்ளியை நடத்தியபோது பழங்குடி மக்களின் குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டோ அல்லது வேறு வகையிலோ உயிரிழந்திருக்கவோ வேண்டும் என்று கருதப்படுகிறது.

அவர்களது உடல்களை பெற்றோர்களுக்கு தெரிவிக்காமல் புதைத்துள்ளனர்.

எனினும், ரேடார் உதவியுடன் அந்த எலும்புக்கூடுகள் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் அங்கு பலரது உடல்கள் இருக்கலாம் என தேடப்பட்டு வருகிறது. இந்த குழந்தைகளின் உயிரிழப்புக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் தற்போது உயிரோடு இருப்பதற்கான சாத்தியம் இல்லை. இது பற்றி முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட இருக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *