இஸ்ரேல் தேசத்தை மிகப்பெரிய ஆபத்து சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது….. போரியல் நோக்கர்கள் பெரும் எச்சரிக்கை!!

இஸ்ரேல் தேசத்தை மிகப்பெரிய ஆபத்து சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது.

இஸ்ரேல் எதிர்கொண்டு வரும் ஆபத்துகள் தொடர்பில் குறிப்பிடும் போரியல் நோக்கர்கள் இஸ்ரேலின் அண்மைக்கால வரலாற்றில் என்றும் இல்லாத ஆபத்துகளையும்

சவால்களையும் தேசம் தற்போது எதிர்கொண்டு வருவதாக எச்சரிக்கின்றனர்.

அந்த ஆபத்துகள் பற்றியும் அந்த ஆபத்துக்களை எதிர்நோக்குவதற்கான நகர்வுகள் பற்றியும் தான் வருவாகவும் காத்திருக்கும் ஒன்றரை இலட்சம் ஏவுகணைகள் இஸ்ரேலை குறிவைத்து நிற்கின்றன என்றும் மேலும் எச்சிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *